tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The act of giving praiseworthy head.
" Damn you really do give good guybop!"
viết bởi Naddaaski 31 Tháng tám, 2009

Words related to Guybop

blow job dome fellatio head oral sex