tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A male attendant of the gymnasium.
Look at that fit gymmy!
viết bởi mktk 15 Tháng tư, 2010