tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
When during sexual intercourse, the vagina gets heated up and squirts.
Dude, she had gynamite last night!
viết bởi wisconsinBETCH 27 Tháng chín, 2010