tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
noun: gin gee
a secretive way of saying vagina
"She has got a gyngy"
viết bởi caciamaan00 30 Tháng mười hai, 2008

Words related to Gyngy

cunt female naughty bits pussy vagina