tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
a relatively thin girl with unusually large breasts.
Eh man, that girl has some gynorms.
viết bởi BuffaloDan 03 Tháng ba, 2005