tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
This is what you will receive if you run a bust down train on a nasty bitch!!!
That bitch got gynosyphaherpes when we ran a bust down train on that biznatch!!!! Nasty hoe!!!
viết bởi Chellie P 27 Tháng hai, 2009

Words related to Gynosyphaherpes

bd bust gyno herpes syphalis