tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
One who captures gypsy's for a living.
"Yea i told her i was a Gypsy Hunter you think she will believe me?"
viết bởi Bundles 29 Tháng mười, 2006