tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Haven't a Fucking Clue
- As in the sentance "you know the word antidisestablishmentarianism....well I HAFC what it means".
viết bởi BJRANGER 11 Tháng ba, 2014