tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Creator of generalised Chaos, collector of virii or general trouble maker
viết bởi Anonymous 13 Tháng tám, 2003