tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The craziness of trying to do 10 things at once.
Has the Holiday hecticness got you down?
viết bởi Snowblowers 2 u 04 Tháng mười hai, 2006