tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Orginally created by the rap artists the "Ying Yang Twins" to create a comedy routine while being interviewd.
"What up G?" response: "HEEEEEEEEH?"
viết bởi Rockwjz 12 Tháng mười một, 2004