tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
being more of a herb than someone else. trying to hard. being a douche bucket, or a nob jockey.
Listen to this summer turd talk, he's being herbier than pri-tard.
viết bởi robby Kayno 24 Tháng ba, 2010