tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
Dude, did you see that fight?
Yeah, that happens at every HERSISTER show for some reason.
viết bởi TimVermin 28 Tháng tư, 2011