tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Something funny said by a male. He - larious
John said a really funny joke the other day; it was HElarious
viết bởi quadman08 16 Tháng mười một, 2008