tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Variation of MILF meaning Hockey Mom I'd Like (to) Fuck.
Sarah Palin is a total HMILF!
viết bởi Akohux 04 Tháng chín, 2008

Words related to HMILF

milf cougar hockey palin soccer mom