tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
the sex act, buryin' the bone, balls-to-the-wall deep within the vaginal cavity.
Anne and I spent the entire evening doing the horizontal mambo!
viết bởi weave 22 Tháng mười một, 2003