tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Sometimes used by Law Enforcement to describe a stolen vehicle
Joe got caught driving Hot Roller last week and he got his ass arrested
viết bởi easyrider 19 Tháng chín, 2007
 
2.
A gangster who has gangster like qualities
Hey hot roller
Yo, G
viết bởi Hot roller 23 Tháng ba, 2007