tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
How The Fuck Is That/This
How the fuck is that spaceship floating over there?
viết bởi Michael 02 Tháng tám, 2004