tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
"Here when you need me"
Dude my car got stolen

Ohh dude that sucks do u need a ride home?

Maybe I'll try to call a taxi

Ok HWYNM
viết bởi Homeleessssmeeeenn 08 Tháng sáu, 2009