tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Hush Yo Mouth Fo
Okay, bro HYMF.

How about you HYMF.
viết bởi Ayo d00d 03 Tháng mười, 2011
 
2.
Hell yeah Mother Fucker
A: do you like that new song?
B: HYMF
viết bởi totomoto 27 Tháng bảy, 2006