tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
One who smokes Marijuana in a regular manor but still performs daily activities.
"Habitual Pot Smoker"
viết bởi Makeitlegal4thosewhodontabuse 30 Tháng một, 2010