tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Another word commenly used for Arabian vagina.
That big headed nigga got him some stank ass Hachem!
viết bởi Weasel ent 24 Tháng sáu, 2007