tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A long haired, dirty, ganj-smokin inbred who loves suckin the AIDS dick.
You see that homeless guy over there? He's such a haff.
viết bởi 94Easton 27 Tháng một, 2008