tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Blow Job, To suck off
The hooker gave a really hot hajiba.
viết bởi Orec 22 Tháng bảy, 2007

Words related to Hajiba

blowjob position sex suck