tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A person who does not like Halo 3.
My friend Andy is a Halo 3 hater.
viết bởi shogod 27 Tháng chín, 2007

Words related to Halo 3 hater

bungie halo halo 3 halo hater xbox 360