tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
The fear of stink bugs.
Her halyomorphaphobia prevents her from going into the woods.
viết bởi kfo!(: 09 Tháng mười một, 2011