Top Definition
A cannabis smoking retard.. usually has the habit of becoming very touchy-feely when under the influence of alcohol. often is under the impression that he is a woodland creature, (e.g. a badger most of the time)
he often reapeats his own name to give himself pleasure when he can't slip rohipnol into a girls drink.
E.g.1 a) fuck me.. i got halzyd last night
b) shit.. go to a clinic and get checked out

E.g.2 a) haha look at the halzy over there
b)haha what a retard
Halzy) HALZY!!!
viết bởi the truth mo'fucker! 16 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×