tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
German farmer, expert in cow milking, beer drinking.
- You see that shitfaced guy?
- Totally a Hamacher!
viết bởi ziiimoooon 09 Tháng năm, 2010