tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a unit of time equivalent to 20 minutes
In 2 Hameers, the sun will set.
viết bởi Da Physicist 16 Tháng sáu, 2013