tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a unit of time equivalent to 20 minutes
In 2 Hameers, the sun will set.
viết bởi Da Physicist 16 Tháng sáu, 2013