tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The act of vigorous dry humping.
"She put her hair in pigtails, so I hamster humped the crap out of her."
viết bởi Matt H. 05 Tháng mười, 2004