Top Definition
A gay that you take with you shopping. Usually it is a pair of a fag hag with her gay friend linking arms.
Frank: Dude check out that hot chick!
Perry: Don't try it man. You've got more of a chance with her Hand Fag.
viết bởi Frankietown 16 Tháng năm, 2009
The gay man that accompanies a diva everywhere she goes.
Person A: Did you see Madonna's new handfag?

Person B: Yeah, and he looked faaabulous.
viết bởi dxcrtvbynujimi 20 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×