Top Definition
A gay that you take with you shopping. Usually it is a pair of a fag hag with her gay friend linking arms.
Frank: Dude check out that hot chick!
Perry: Don't try it man. You've got more of a chance with her Hand Fag.
#gay #homo #bro-mance #mantasy #hand fag #fag #fag hag
viết bởi Frankietown 16 Tháng năm, 2009
The gay man that accompanies a diva everywhere she goes.
Person A: Did you see Madonna's new handfag?

Person B: Yeah, and he looked faaabulous.
#diva accesory #fashion accesory #gay #bag #tote
viết bởi dxcrtvbynujimi 20 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×