Top Definition
1. To describe someone with a disability
2. To desribe one who cant do simple things properly
1.Christopher Reeves became handicapped after his crash

2. Gina is so handicapped because she cant even kick a ball properly

viết bởi Zain Ali 21 Tháng năm, 2008
v. (past tense) to shoot a person who is disabled
I couldn't take it any more... Timmay just refused to shut up, so I handi-capped his ass.
viết bởi havwingswillfly 12 Tháng bảy, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×