tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The word that Punjabi people use when they answer the phone
Other: Hello
Punjabian: Hanji
viết bởi BiGdIcKbAsTaRd 03 Tháng mười hai, 2006