tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A retarded fat guy who does a "radio show" for 10 listeners.
Hank Hayes is going wild!
viết bởi ChrisN16 27 Tháng mười một, 2013