tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
An elite squad that pwns noobs.
Oh man The Hardcorebeast is on the other team.
viết bởi hardcorebeast42 10 Tháng mười hai, 2010