tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A bad ass assassin ninja cross who is also a bad mother fucker who hunts unicorns
that dude is a Hardesty
viết bởi Kermit the fucker 08 Tháng ba, 2012