tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Cool or radical... In Ghetto Speak.
Hey Mrs. Danner, that drawing is hardfaddy!
viết bởi Randomwordsftw. 07 Tháng mười, 2009

Words related to Hardfaddy

dumb gay ghetto hard wtf