tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
fart
Did you just make a harmonic distortion?
viết bởi California Genius 06 Tháng mười hai, 2010