tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
1.sexual intercourse in the anus is desired.
"play that harmonic minor baby!"
viết bởi sexer1234 12 Tháng hai, 2009

Words related to Harmonic Minor

anus ass butt harmonic minor sex