Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1.sexual intercourse in the anus is desired.
"play that harmonic minor baby!"
viết bởi sexer1234 12 Tháng hai, 2009
1 3

Words related to Harmonic Minor:

anus ass butt harmonic minor sex