tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A joke circulating throughout the U.S originating in florida(hairy balls)
Jim-Look at that guy

Fred-What an ass

Jim-Harry Balsagna right!
viết bởi Franky gangsta12 24 Tháng ba, 2009

Words related to Harry Balsagna

balls balsagna hairy harry lasagna