tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
A Punjabi name, literally meaning laughing-mind.
His name is Hasman.
viết bởi MelleMel 10 Tháng sáu, 2009
 
2.
A fat person who laughs a lot, is a moron
stop hasmaning
hey stupid hasman
viết bởi Joe Island 27 Tháng hai, 2007