tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
an african name mean beautiful
Hello, my name is Hassana.
viết bởi janjndjn 03 Tháng chín, 2010