tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Half of a castle; Fortress; Bunker.
The kid was studying the past of many hastles.
viết bởi CakeGrabbing39 05 Tháng mười, 2013