tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
It's a hating-ass turd
Damn, that girl's just being a haturd. I think my pants are fresher than dish soap.
viết bởi svargas 08 Tháng bảy, 2011