tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a greek last name for bad ass people who are amazing.
Dude, Chris Hatzis is such a baller, i frickin love him.
viết bởi randomdude101 09 Tháng tám, 2008