tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The absolute manliest man alive. A god in many person's eyes.
Bob: Damn that dude is the best at everything.

Doug: Yeah man, thats Haus the Boss!

Bob: Yeah, the explains everything!
viết bởi Wushu Master 06 Tháng hai, 2010