tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Slutty women who constantly dress up like men!
My mother is such a hausermann.
viết bởi Antonymap888 05 Tháng mười một, 2011