tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
frustrated, agitation, upset, do not like the situation at hand.
I was hausey when you hit me.
viết bởi ozziekto1 02 Tháng hai, 2009