tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The act of kicking a football with mates.
Tom: Hey dude, wanna go have a leg later?

Other Dude: Yeah man, I love having a bit of a leg!
viết bởi moytoy 18 Tháng sáu, 2010