tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The top G. The one with all the bitches. The true pimp. Always a player
There's Hayminge, Watch Yo Girl
viết bởi Rufl 20 Tháng mười, 2013